Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


24. 5. 2018
Jazykově poznávací zájezd Velká Británie a Belgie 2018
  • Základní škola a Gymnázium Vodňany oznamuje, že jazykově poznávací zájezd do Velké Británie a Belgie se uskuteční.
  • V současné době má škola ještě několik volných míst, na které hledá účastníky z řad žáků, sourozenců i rodičů. V případě zájmu se obraťte na Mgr. Annu Tíkovou, Mgr. Ivu Kubičkovou nebo na Mgr. Filipa Marka.
  • Finanční částku uhraďte do Školní online pokladny do 22. 6. 2018. Pokud pojede z jedné rodiny více účastníků, tak vloží peníze na konto žáka, který má účet ve Školní online pokladně.

17. 6. 2018
Plánované akce
Zde najdete seznam akcí plánovaných na školní rok 2017/2018. Plán se bude podle potřeby aktualizovat.

7. 5. 2018
Poděkovávní - SRPŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
 
jménem našeho sdružení musím poděkovat všem, kteří se rozhodli a darovali dobrovolný příspěvek do fondu SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s. Podařilo se vybrat téměř 30 tisíc Kč.
 
Tato částka bude využita v souladu se stanovami našeho spolku, a to na podporu vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní činnosti žáků základní školy a školní družiny ZŠ Alešova, se sídlem Alešova čp. 50, Vodňany.
 
Ing. Bc. Karel Stuchlík
předseda SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.
 

2. 5. 2018
Den Země s družinou ZŠA
Na 22. dubna připadá každoročně Den Země. Protože však toto datum vycházelo na neděli, rozhodly jsme se, my, vychovatelky školní družiny ZŠA, tento den „oslavit“ již v pátek 20. 4. a připravily pro děti odpolední program na Sokolské louce, který byl rozdělen do dvou částí.

30. 4. 2018
Londýn - Brusel - Bruggy
Základní škola a Gymnázium Vodňany pořádá jazykově poznávací zájezd do Velké Británie a Belgie v září 2018. Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se ve školní jídelně v Alešově ulici od 17:00 uskuteční informativní schůzka pro rodiče a zájemce. Více informací zde.
 

23. 4. 2018
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rodiče, kteří při zápisu do prvních tříd žádali pro své dítě odklad školní docházky a doložili potřebné rozhodnutí, si mohou rozhodnutí o odkladu školní docházky vyzvednout v kanceláři školy v budově Alešova od středy 25.4.2018.

23. 4. 2018
Školní výtvarná výstava
Základní škola a Gymnázium Vodňany Vás zve na výstavu žákovských a studentských výtvarných prací s názvem VODA.

20. 4. 2018
Rozhodnutí o přijetí do prvních tříd
Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018 / 2019 na Základní školu a Gymnázium naleznete zde.

20. 4. 2018
Příspěvek SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.
Vážení rodiče a přátelé školy,
 
vzhledem k tomu, že druhá polovina školního roku 2017/2018 je již v plném proudu, obracíme se na Vás s žádostí o dobrovolný příspěvek na druhé pololetí školního roku ve výši 100,- Kč do fondu SRPŠ. Vybraná částka bude použita ve prospěch žáků základní školy a školní družiny ZŠ Alešova, se sídlem Alešova čp. 50, Vodňany.
 
Jménem sdružení děkuji za vybrané příspěvky.
 
Ing. Bc. Karel Stuchlík
předseda SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.
 

11. 4. 2018
Divadelní představení v anglickém jazyce
V pondělí 26. 3. se žáci od třetích až do šestých tříd zúčastnili divadelního představení s názvem A silly bear, které bylo odehráno jak v českém, tak i anglickém jazyce. O hodinu později žáci sedmých až devátých tříd a žáci gymnázia shlédli představení s názvem Jack & Joe. Toto představení již bylo odehráno v anglickém znění.

5. 4. 2018
ŠD_Velikonoční dílna
I v tento předvelikonoční čas jsme my, vychovatelky ŠD připravily pro děti ze ŠD ZŠA a jejich blízké tvořivé dílničky, kterým předcházelo vystoupení žáků v tělocvičně školy.

5. 4. 2018
ŠD_Maškarní rej
V pátek 2. března uspořádaly vychovatelky ŠD ZŠA pro děti navštěvující ŠD ve velké tělocvičně maškarní rej. Účast byla hojná a v tváří v tvář se zde mohla potkat Maková panenka, Spider-man, piráti, tanečnice, čarodějnice, Spongebob a spousta jiných.

26. 2. 2018
Děti dětem aneb výtvarné tvoření pro LIDICE
V únoru letošního roku se učitelky výtvarné výchovy na naší škole rozhodly zapojit do výtvarné soutěže, kterou organizuje Památník obce Lidice.

19. 2. 2018
ŠD_Puťáček
V pátek 9. února se všechna oddělení družiny vydala na Puťáček.

22. 12. 2017
Vánoční x-boj
K Vánocím neodmyslitelně patří tradice. Kromě zdobení stromečků, dobročinného jarmarku a pečení perníčků náleží k milým předvánočním zvykům na budově Alešova Vánoční x–boj.

10. 9. 2017
Plavání
Podrobné informace o plavání ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

11. 7. 2017
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Fotografie z projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí naleznete zde.

29. 6. 2017
Video - poslední zvonění 9.A
Zde naleznete odkaz na video z posledního zvonění 9.A.

6. 10. 2016
Školní online pokladny (ŠOP)

17. 12. 2015
Základní škola a Gymnázium Vodňany
Vážení rodiče,
s účinností od 1. 1. 2016 dojde ke zrušení Základní školy Vodňany, Bavorovská 1046 a Gymnázia Vodňany a k jejich sloučení se Základní školou Vodňany, Alešova 50. Zároveň dojde ke změně názvu školy (nového subjektu) na název Základní škola a Gymnázium Vodňany.
 
Školní rok 2015/2016 proběhne podle učebních plánů a plánů činnosti tak, jak je obě základní školy a gymnázium připravily ještě jako samostatné subjekty. Nedojde ke změnám v organizaci tříd, žáků ani učitelů, v rozvrhu hodin. Chod školních družin ve všech odděleních zůstane nezměněn. Stravování ve školních jídelnách bude zabezpečeno za stávajících podmínek.

 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz