Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Archiv SRPŠ
7. 5. 2018
Poděkovávní - SRPŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
 
jménem našeho sdružení musím poděkovat všem, kteří se rozhodli a darovali dobrovolný příspěvek do fondu SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s. Podařilo se vybrat téměř 30 tisíc Kč.
 
Tato částka bude využita v souladu se stanovami našeho spolku, a to na podporu vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní činnosti žáků základní školy a školní družiny ZŠ Alešova, se sídlem Alešova čp. 50, Vodňany.
 
Ing. Bc. Karel Stuchlík
předseda SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.
 

20. 4. 2018
Příspěvek SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.
Vážení rodiče a přátelé školy,
 
vzhledem k tomu, že druhá polovina školního roku 2017/2018 je již v plném proudu, obracíme se na Vás s žádostí o dobrovolný příspěvek na druhé pololetí školního roku ve výši 100,- Kč do fondu SRPŠ. Vybraná částka bude použita ve prospěch žáků základní školy a školní družiny ZŠ Alešova, se sídlem Alešova čp. 50, Vodňany.
 
Jménem sdružení děkuji za vybrané příspěvky.
 
Ing. Bc. Karel Stuchlík
předseda SRPŠ ZŠ Alešova Vodňany, z.s.
 

20. 11. 2013
Hospodaření ve školním roce 2012 - 2013
 
SRPŠ-Přehled hospodaření za šk.r. 2012/2013
       
       
Položka Příjem Výdej  
Příspěvky žáků 42700    
Výtěžek-jarmark 5205    
Výtěžek-akademie 8447    
Odměny-sběr papíru   550  
Mikulášská   679  
Setkání s bud.prvňáky   282  
Vánoční víceboj   1637  
Lyžařská výbava   8997  
Odměny-LVVZ   1001  
Zápis do 1.tříd   168  
Zápis do 1.tříd   2063  
ŠD-karneval   221  
Den Komenského   461  
Sportovní dny   905  
Sportovní dny   800  
Akademie-tapeta   421  
Akademie-folie   248  
ŠD-den dětí   186  
Cyklokurz-bowling   500  
Den dětí - I.stupeň   5957  
Knižní odměny   5116  
CELKEM 56352 30192  
       
       
REKAPITULACE      
Počáteční zůstatek 5034    
Příjmy celkem 56352    
Výdaje celkem 30192    
Zůstatek v pokladně 31194    
Zůstatek na účtu     
         77110
 
 
(veškeré údaje jsou v Kč)    
       

1. 8. 2011
Archiv SRPŠ 2010/2011
Přehled hospodaření ve školním roce 2010/2011.

15. 10. 2010
Archiv 2009/2010
Přehled hospodaření ve školním roce 2009/2010

21. 9. 2009
Přehled hospodaření SRPŠ
Přehled hospodaření SRPŠ ve školním roce 2008/2009

 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz