Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Dotační tituly 2008

V roce 2008 bylo celkem podáno 14 žádostí o poskytnutí dotace. Úspěšné byly celkem 4 žádosti, které byly použity na akce pořádané pro žáky Základní školy.

 

Úspěšné žádosti

 

Dopravní hřiště           – příspěvek Jihočeského kraje na projekt Dopravní hřiště

-          žáci se učí zvládat základní dopravní situaci ve městě

 

Adaptační kurzy         - příspěvek Jihočeského kraje na projekt pro kolektivy 6.tříd

-          jedná se o stmelení kolektivu, navození správného sociálního klima ve třídě

-          pro nově vzniklé kolektivy 6. tříd (přechod na II. stupeň ZŠ)

 

Adaptační kurzy         - příspěvek města Vodňany

 

Plaváčci                      - příspěvek Komunitní nadace Blanicko-otavské pro žáky 2. tříd

-          plavání pro žáky 2. tříd, které pro žáky I. stupně pořádá ZŠ (pro žáky 1. a 2. tříd s plnou účastí rodičů)

 

 

Neúspěšné žádosti

 

Úspora energií v závislosti na výměně výplní budovy                     Státní fond ŽP

Zlepšení výuky v závislosti na vybavení kabinetů a učeben             Evropské fondy

Životní prostředí a jeho ochrana                                                       Nadace OKD

Stejné šance pro všechny                                                                  Nadace naše dítě

Podpora talentované mládeži                                                           Jihočeský kraj

Ekologie jako věda, ekologie jako zábava                                        Jihočeský kraj

Sport ve škole                                                                                   Nadace ČEZ

Kdo má zájem, učí se novým věcem (pravidelná zájm.činnost)       Jihočeský kraj

Kvalitní výuka pro všechny                                                              Evropské fondy

Zkvalitnění výuky a vybavení infocentra                                         Nadační fond J+T

 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz