Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Dotační tituly 2009

V roce 2009 bylo zatím podáno celkem 9 žádostí o poskytnutí dotace. V současné době víme, že 4 žádosti byly zamítnuty, 2 žádosti byly schváleny a na další zatím čekáme.

 

Úspěšné žádosti

 

EVVO – Stožec (jízdné pro žáky)

-          příspěvek pro žáky od města Vodňany

-          zlepšení povědomí žáků o environmetálních tématech

 

Dopravní hřiště          

-          příspěvek Jihočeského kraje pro žáky 3. a 4. tříd

-          žáci se učí zvládat základní dopravní situaci ve městě

 

 Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd

-        prevence sociálně patologických jevů ve skupině

-        osobnostní a sociální výchova, zážitková pedagogiky

 

Neúspěšné žádosti

 

Přístup k přírodě, přístup k životu                             Jihočeský kraj

Školní vlastivědná edice                                           město Vodňany

Kurzy pro žáky 5. – 9. tříd                                        město Vodňany

Nákup interaktivní tabule do učebny Fy                   nadace Komerční banky

 

Žádosti ve fázi schvalování

 

Kvalitní vzdělání pro naše děti                                 Evropské fondy

Zateplení budovy, výměna výplní                             E-ON energetická společnost

 

Připravujeme

 

Vybavení učeben a kabinetů                                     Evropské fondy

Bezbariérová plošina                                                Nadace charty 77

Gramotnost v oblasti práva a ekonomie                    Nadace Sophia                                  

Plaváčci                                                                   Komunitní nadace Blanicko-otavská

Bezbariérová plošina                                                  Nadace Preciosa
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz