Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Dotační tituly 2010

Pravidlené kurzy EVVO - přírodovědné kurzy do CHKO Šumava           neschválen
Dopravní hřiště pro žáky  3. - 5. tříd                                                       schválen
 
Doškoly jdeme rádi a bezpečně - zpracování mapy BESIP            schválen
 
Zajímavá fyzika - projekt na učební pomůcky                                        neschválen
Děti a příroda - podpora environmentálních aktivit                                neschválen
Můžeme všude - projekt na stavbu výtahu ve škole                               neschválen
Adaptační kurzy - kurzy pro žáky 6.tříd                                                  neschválen
Lepší výuka - Evropské fondy                                                               schválen
Jihočeský kraj - Dopravní hřiště  2011                                                  schválen
MŠMT - kompenzační pomůcky                                                             schválen
Blanicko-otavská nadace - EVVO kurzy a vzdělávání                            schválen
Jihočeský kraj - nadané děti                                                                  neschválen
Jihočeský kraj - "Akademie"                                                                   neschválen 
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz