Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Dotační tituly 2011

Jihočeský program "Podpora environmentálního vzdělávání - SCHVÁLEN 40.000,- Kč
Doteky přírody - v rámci projektu byly vytvořeny materiály, které Vám nyní předkládáme k nahlednutí. Tyto materiály zpracoval Mgr. Brom Zdeněk. Další výstupy jsou k nahlédnutí přímo v naší škole. Metodické materiály jsou součástí projektu, zároveň byly zaslány na metodický portál www.rvp.cz. Na tomto portálu je také přístupný blog, který se věnuje projektu.
 
Jihočeský program v oblasti "Kultura" - "Akademie  -  NESCHVÁLEN
Jihočeský program "Podpora talentované mládeže" - NESCHVÁLEN
Nadace ČEZ - Výtah  -  NESCHVÁLEN
 
 
- kurzy pro žáky pátých a sedmých tříd v NP Šumava
- zkoumání ekosystému lesa, vodního prostředí
- budování vztahu žáků k životnímu prostředí
- aktivní vnímání krajiny
 
Nadace ČEZ - Oranžová učebna  -  V procesu schvalování
Jihočeský program "BESIP" - V procesu schvalování
 
V letošním roce škola administruje následující schválené projekty:
 
Dopravní hřiště - Jihočeský kraj (realizování v období duben 2011 - červen 2011)
EVVO a sportovní projekty - Jihočeský kraj, Nadace Blanicko-otavská (realizace probíhá)
EU peníze školám - Jihočeský kraj (realizace probíhá) - viz odkaz EU peníze školám
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz