Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Školní družina

Je zřízena jako součást základní školy. Není pokračováním školního vyučování, ani sociální službou - hlídáním dětí.
 
Pedagogická práce ve ŠD má svá specifika - žákům zabezpečuje odpočinek, relaxaci, ale i zajímavé a pestré využití volného času. Činnost ŠD pokrývá nejen docházku před vyučováním, ale především zabezpečuje odpolední volný čas docházejících žáků.
Zájmové činnosti jsou nabízeny žákům z různých oddělení prostřednictvím kroužků vedených vychovatelkami.
  
 
Provozní doba
 
Po - Pá: 6.00 - 16.30
 
 
Personální podmínky školní družiny ZŠ Alešova
 
1.oddělení:   Prášilová Anna
2.oddělení:   Krausová Lenka
3.oddělení:   Marková Jana
4.oddělení:   Pražanová Olina
5.oddělení:   Pouzarová Marie
 
Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky.
 
Všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání a víceletou praxi.
 
Vzájemné se doplňují ve svých specializacích:
Základy práce na počítači - využívání infocentra
Tělovýchovná činnost - míčové hry, sportovní vyžití žáků školy
Výtvarná činnost - výtvarný kroužek pro děti od 1. třídy
Vaření - kroužek vaření pro děti od 1. třídy
 
Pro svou činnost využívá ŠD kuchyňku, infocentrum, tělocvičny, školní dvůr…..
 
 
Charakteristika žáků školní družiny ZŠ Alešova
 
Program ŠD je koncipován pro 120 - 140 žáků, kteří jsou nejen místní, ale i dojíždějící z okolních vesnic.
 
Jsou zde žáci od 6-10 let, 1.- 5.ročník.
 
Jedno oddělení je pro starší, převážně dojíždějící a sociálně slabší žáky.
 
Ranní družinu mohou navštěvovat i nezapsaní žáci, kteří přijeli dříve do školy.
 
Do kolektivu žáků jsou zapojeny i děti cizích státních příslušníků a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
 
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
 
ŠD se pravidelně podílí na akcích organizovaných školou:
Stonožka, vánoční jarmark, výrobky na prezentaci školy, zápis...
 
Hlavní úkoly školní družiny ZŠ Alešova
 
- Prostřednictvím hry vytvářet u žáků tvořivost a rozvoj fantazie.
 
- Vést žáky k aktivnímu odpočinku.
 
- Rozvoj vhodných návyků, schopností a dovedností.
 
- Rozvíjet schopnost komunikace.
 
- Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.
 
 
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz