Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Organizace roku školní družiny

Podzim
 
akce - září
- zajištění organizace školního roku, zápis, rozdělení úkolů vychovatelkám
( zájmová činnost žáků), projednání celoročního projektu ŠD,
spolupráce s jednotlivými učiteli.
- návštěva knihovny „ mladý čtenář „
- prezentace výrobků žáků „ téma podzim „, výzdoba schodiště školy
- zapojení do celostátní hry STONOŽKA - výroba drobných předmětů
akce - říjen
- drakiáda - soutěže mezi jednotlivými odděleními
- využití infocentra
- sběr kaštanů a žaludů pro myslivecké sdružení
- křeslo pro hosta - Mgr. Rošický - beseda o přírodě
akce - listopad
- výtvarná soutěž, drakiáda
- vyrábíme na školní vánoční jarmark
- hudební odpoledne s kytarou
 
Zima
 
akce - prosinec
- posezení s rodiči - výroba jednoduchého vánočního aranžmá
- zimní výzdoba školy ve spolupráci se žáky
- prezentace výrobků ŠD - téma zima
- „Mikulášské klání“ - celodružinová hra
akce - leden
- zimní stavba sněhuláka
- pěvecká soutěž mezi žáky - „Stříbrné zpívání“
- soutěže se sportovním zaměřením mezi odděleními - „Do nového roku skok“
- výrba drobných dárků k zápisu žáků do prvních tříd
akce - únor
- „Kočičí rej“ - karneval
- Týden s pohádkou - čtení, dramatizace, malování
 
Jaro
 
akce březen
- oblíbená kniha - každý si přinese svou oblíbenou knihu a vypráví o ní kamarádům,
( případná návštěva knihovny)
- přírodovědná soutěž „ Sedmikráska“
akce duben
- „křeslo pro hosta...“- dopravní policista
- „ jedeme na výlet...“- co si vezmeme do batohu, první pomoc
- sportovní klání - „Švihadlová princezna , - „ Kuličkový král“
- posezení s rodiči- jednoduchá velikonoční aranžmá
akce květen
- výtvarná soutěž - jarní příroda
- orientace v přírodě - hra na šipkovanou
- pozorování začínajících jarních prací na polích
- svátek matek - slavení s maminkou - příprava dárku
akce červen
- Den dětí - „ My se školy nebojíme“ - spaní ve škole
- Veselá olympiáda mezi odděleními
- pobyt venku - změny v přírodě
- křeslo pro hosta - člena ČČK - poučení žáků o bezpečnosti o prázdninách
- příprava dětí na prázdniny- kamarádi x cizí lidé - jak se chovat v neobvyklých situacích
- vést děti k vhodnému využití volného času o prázdninách - setkání s kamarády, navazování nových přátelství
 
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz