Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Aktuality - EU peníze školám
1. 8. 2011
Interaktivní tabule
Během měsíce července 2011 jsme na základě výběrového řízení nechali vybavit tři třídy interaktivními tabulemi. Konkrétně se jedná o třídu anglického jazyka, o třídu chemie a přírodopisu a poslední tabulí bude vybavena nová učebna počítačů, která bude kompletně zprovozněna nejpozději do konce roku 2011.
Moderní počítačové vybavení a interaktivní tabule budou využívány při vyučovacích hodinách prvního i druhého stupně.
V rámci dodávky tabulí získala škola zároveň interaktivní učebnice, které byly součástí dodávky. Jedná se o učebnice vlastního výběru. Součástí bylo také školení pro pedagogické pracovníky.
Interaktivní tabule přispějí k modernizaci a individualizaci výuky a zároveň se díky této technologii seznámí s interaktivní výukou především naši žáci, kteří jistě budou nadšeni.

4. 4. 2011
První monitorovací zpráva
Naše škola v rámci projektu EU peníze školám dne 30.03.2011 odevzdala první monitorovací zprávu. Sestavení zprávy předcházelo školení hlavního koordinátora Mgr. Škudly Pavla. Formulář monitorovací zprávy se vyplňoval v programu Benefit, což je základní program pro zpracovávání žádostí a zpráv do evropských fondů. Škola tímto ukončila první čtvrtinu projektové části. Doufáme, že i další části budou probíhat ve stejně klidné atmosféře.

 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz