Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Články - EU peníze školám
19. 6. 2013
Konec projektu EU peníze školám na ZŠ Alešova
Konec projektu EU peníze školám

4. 4. 2011
EU peníze školám
Základní škola Alešova Vodňany podala žádost o příspěvek z Operačního programu Vzdělání pro konkurence schopnost – EU peníze školám. Žádost byla podpořena a škola získala příspěvek ve výši 2 miliony 165 tisíc korun. Cílem projektu je podpora rozvoje individuálních schopností žáků školy, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Zaměřili jsme se na oblasti, které jsou zároveň prioritami našeho školního vzdělávacího programu. Jedná se o osvojení si čtenářské a informační gramotnosti, která je předpokladem pro další školní a celoživotní vzdělávání, o zkvalitnění výuky anglického jazyka, o zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti, kdy budou žáci vedeni k rozvoji matematických dovedností a kritickému vyhodnocování informací a poslední oblastí je posilování empirických činností a environmentálního myšlení v rámci přírodovědné gramotnosti.
Klíčové aktivity projektu spočívají v individualizaci výuky, kdy se žáci budou učit v některých povinných a volitelných předmětech v menších skupinách a budou tak vytvářeny podmínky pro uplatnění pedagogických metod, které umožňují individuální přístup k potřebám a možnostem každého žáka.
Aktivity na individualizaci výuky ve výše zmíněných oblastech budou doplněny klíčovými aktivitami zaměřenými na vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji jednotlivých druhů gramotností a k individualizaci výuky.
Materiální podmínky pro zvolené vzdělávací aktivity budou zajištěny nákupem pomůcek nezbytných pro realizaci zvoleného způsobu individualizace výuky v jednotlivých oblastech. Z evropských peněz tak budou vybaveny multimediální technikou učebny ICT, přírodopisu, jazyků a informačního centra a dále budou nakoupeny pomůcky vhodné k realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu.
 
Mgr. Škudla Pavel
 
 
 

 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz