Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Historie školy

Škola v Alešově ulici je více než 100 let stará. O její stavbě se dlouho mluvilo (asi 7 let), ale když byl projekt schválen, byl v červenci roku 1899 během 14 dnů vybrán stavitel a za rok od 16.září 1900 se již v jižní části budovy začalo učit. Byly zde umístěny čtyři třídy obecné školy chlapecké a šest tříd školy dívčí. Během dalšího roku se provedlo dokončení celé stavby, takže od září v nové budově sídlily obecná škola chlapecká, obecná dívčí, měšťanská chlapecká a měšťanská dívčí škola.
 
Budova školy si v podstatě zachovala svůj vnější vzhled i dispozici z roku 1900, kdy byla postavena jako na svou dobu velkoryse řešený třípodlažní dům. O tom, že se jedná o velice solidní stavitelskou práci té doby, svědčí i to, že je ještě dnes v relativně dobrém stavebním stavu bez viditelných statických poruch. Novorenesanční fasáda je symetricky členěna na dvě vstupní části, dříve chlapeckou a dívčí. Toto základní členění je sledováno i v dispozici jednotlivých podlaží. Dvě příčná křídla (severní a jižní), která mají velkoryse navržená rozlehlá schodiště zdobená zábradlím s kovanými mřížemi, jsou spojena podélným traktem při hlavní fasádě. Dodnes patrné jsou další původní stavební a dekorační prvky jako podlahy z litého terasa zdobeného ornamenty, nástěnné desky s vlasteneckými hesly a štukové prvky v obou vstupních částech, původní skleněné vnitřní dveře nebo dobové litinové výlevky na chodbách. Na tehdejší dobu byla moderně vybavena ústředním topením.
 
V letech 1998 – 2001 prošla škola celkovou rekonstrukcí od střechy až po suterén, byla opravena všechna sociální zařízení, položeny nové dlažby na chodbách, obnoveny omítky ve všech třídách i na chodbách, opravena fasáda ve vnitřním traktu a přístavbách, položena nová střecha.
 
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz