Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Výchovné poradenství

Plán kariérního výchovného poradenství.

Celoročně : - spolupráce s Úřadem práce ve Strakonicích, s PPP Strakonice, s pobočkou 

                       Střediska výchovné péče, s ředitelem školy, s třídními učiteli a s rodiči

                      - výchovný poradce zajišťuje kontakt s náborovými pracovníky, předává  

                       náborové letáky a informace vycházejícím žákům

                      - k předání informací využívá i nástěnky ve druhém patře

                      - průběžně celoročně pořádá konzultace s vycházejícími žáky

Září:              - seznámení s třídními kolektivy, zejména s problémovými žáky

                      - kontrola zákonných zástupců

Říjen :          - aktualizace nástěnek určených pro volbu povolání

                     - předávání informačních letáků vycházejícím žákům

Listopad :   - návštěva výstavy „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích pro žáky

                        8. a 9. ročníků

                      - návštěva Úřadu práce ve Strakonicích pro vycházející žáky

                     - exkurze do ČZ Strakonice pro žáky 9. ročníku

                     - odevzdání přihlášek vycházejících žáků – umělecké školy

                    - návštěvy středních škol v našem regionu

Prosinec :    - exkurze na Letiště České Budějovice  - spolupráce s Hospodářskou komorou ČR                                                                                                                                                                                             -                     - třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků

                     - informace výchovného poradce o způsobu podávání přihlášek a možnostech

                       volby budoucího povolání   

                    - návštěva Střední průmyslové školy ve Volyni 

Leden :        - rozdávání přihlášek na střední školy a učiliště vycházejícím žákům

                     - zápis výběru škol do Bakalářů

Únor :         - kontrola odevzdaných přihlášek, předání přihlášek řediteli školy k podpisu

Březen :      - kontrola odeslání přihlášek na střední školy a učiliště do 15.3.

Duben :      - pomoc žákům, kteří neuspěli v prvním kole přijímacího řízení

Květen :     - statistika úspěšnosti našich žáků při přijímacím řízení

                    - zápis výsledků přijímacího řízení do Bakalářů

Červen :        - celkové hodnocení přijímacího řízení  

                       - zveřejnění úspěšnosti našich žáků při přijímacím řízení 

 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz