Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Naše úspěchy
2. 6. 2015
Úspěchy ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 dosáhli žáci školy řady úspěchů. Výsledky zde

11. 3. 2014
Úspěchy ve školním roce 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 dosáhli žáci školy řady úspěchů. Výsledky zde

19. 12. 2012
Úspěchy ve školním roce 2012/2013

14. 12. 2012
Úspěchy ve školním roce 2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 dosáhli žáci školy řady úspěchů. Výsledky zde.

24. 5. 2011
Nadace města Vodňan
Dne 11. května 2011 se uskutečnilo vyhodnocení prací studentské odborné činnosti vyhlášené Nadací města Vodňan.
Již tradičně obsadili práce našich žáků pomyslná první tři místa v kategorii žáků základních škol. Jako první se umístila práce Kateřiny Mrvíkové z 9.B pod vedením pana učitele Broma. Druhé místo obsadila práce Anežky Mrvíkové ze 7.A, vedoucí práce rozvěž pan učitel Brom. Na třetím místě skončila kolektivní práce žáků 3.B, kterou vedla paní učitelka Louženská.
Oceněny byly rovněž práce Michaely Búzkové a Elišky Kohoutové ze 7.B, pod vedením pana učitele Jůzka a práce Andrey Kunešové ze 7.B, kde byl vedoucím pan učitel Rošický.
Blahopřejeme žákyním k výbornému umístění a děkujeme za reprezentaci školy. Velký dík také patří vedoucím prací.

17. 5. 2011
Pohár rozhlasu
Letošní okresní kolo v atletice se konalo v Blatné. Naši žáci dosáhli velmi pěkných výsledků v jednotlivcích i ve skupinách. Děkujeme za reprezentaci naší školy.
 
Výsledkové listiny:
 

17. 5. 2011
Mc Donald´s Cup
Dne 12. května 2011 se zúčastnili žáci čtvrtých a pátých tříd tradičního fotbalového turnaje. Skončili na krásném druhém místě a to pouze rozdílem jedné branky (penalty). Gratulujeme jim k velkému úspěchu.

21. 4. 2011
Matematická olympiáda
Žáci naší školy se umístili na krásném prvním a prvním až druhém místě v matematické olympiádě. V přílohách naleznete konkrétní výsledky.
 

25. 10. 2010
Olympiády a soutěže ve školním roce 2009/2010
Umístění v okresním kole dějepisné olympiády:
J. Mach               4/34 (postup do kraje)
M. Bejtic              5/34 (postup do kraje)
D. Čečková       12/34
D. Polanská      16/34
 
Umístění v okresním kole olympiády v českém jazyce:
A. Minaříková      5/24
 
Umístění v okresním kole matematické olympiády:
M. Bejtic              1-2/18 (postup do kraje)
M. Lang               7-9/18 (postup do kraje)
T. Kreuzová            5/26
J. Koloušek             7/26
 
Umístění v krajském kole matematické olympiády:
M. Lang                  úspěšný řešitel
 
Umístění v okresním kole - Konverzace - angličtina:
D. Daniel               4-5/12
 
Umístění ve sportovních soutěžích - Pohár rozhlasu:
M. Kolář           2. místo - skok daleký
M. Veselý         2. místo - hod míčkem
J. Machart        1. místo - skok vysoký
M. Jirouš          2. místo - skok daleký
M. Jirouš          3. místo - běh na 60 m
R. Čejka          2. místo - běh na 60 m
E. Hrabová      1. místo - hod míčkem
B. Hazuková    2. místo - skok daleký
K. Píchová       2. místo - vytrvalost
Dále v této soutěži se umístilo družstvo hochů ve štafetě na 3. místě v kategorii 6-7 a na 2. místě v kategorii (8-9).
 
Soutěž RECYKLOHRANÍ:
Třídy osmých a devátých tříd se účastnily této soutěže. Odměnou bylo ocenění a výhra DVD přehrávače.
 
Soutěž CESTIČKAMI ZÁMECKÝCH PARKŮ:
Účastníci byli žáci 8.B, výhra představovala drobné ceny za jednotlivá kola soutěže.
 
Dopravní soutěž - okresní kolo:
T. Linhart (5.B)           4/12
 
Nadace města Vodňan:
M. Bejtic        ocenění + nadační příspěvek
K. Mrvíková   ocenění + nadační příspěvek
N. Kocová     ocenění + nadační příspěvek
A. Mrvíková   ocenění + nadační příspěvek
 
 

1. 6. 2009
Za prameny živé vody 7.B    
Brom      
       
Recyklohraní 7. -8.třídy odměna: přehrávač DVD
Bromová      
       
V zemi já      
Rejžková    

1. 6. 2009
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE      
Halová kopaná - 6.- 7.třídy Okresní kolo: 3.místo / 26

1. 6. 2009
ČJ - olympiáda 9.A S.Hauserová 6.-10.místo /26
  9.A J.Neškodný 6.-10.místo /26

1. 6. 2009
Konverzační soutěž - angličtina 7.A A.Minářová 4.-5.místo/ 10
  8.B K.Píchová 9.místo / 10
       

 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz