Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


O naší škole

Základní škola v Alešově ulici se nachází v centru města Vodňany u děkanského kostela Narození Panny Marie. Škola byla postavena v roce 1900 jako velkoryse řešený třípodlažní dům s novorenesanční fasádou. Dva příčné trakty jsou spojeny podélným traktem při hlavní fasádě a ohraničují rozsáhlý školní dvůr. K jižnímu křídlu přiléhá přístavba, ve které je školní jídelna a školní družina.
 
V posledních letech celá budova prošla celkovou rekonstrukcí jak zvenku, tak zevnitř, je vybavena novým nábytkem, rekonstruovány a dovybaveny byly odborné učebny, nově byly vybudovány školní kuchyňka, dvě počítačové třídy a informační centrum v podkroví školy. Všechny odborné učebny jsou vybaveny moderní interaktivní technikou.
 
Od 1.září 2007 se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Otevíráme bránu vzdělávání. Program je zaměřen na všeobecné základní vzdělání. Jeho důležitou součástí je rozvíjení komunikativních dovedností. Důraz je položen na rozšířenou jazykovou výuku, jakožto důležitou součást osobnostní výbavy člověka 21. století. Stejně tak je rozvíjena počítačová gramotnost.
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz