Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví

"Naše škola se ve spolupráci s Katedrou dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze podílí od listopadu 2006 na realizaci projektu Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Obecným záměrem projektu je nabídnout prostřednictvím Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví učitelům druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií v ČR možnost realizovat a začlenit do školních vzdělávacích projektů témata, která konkretizují vzdělávací obsahy definované v RVP ZV na místní úrovni a následně nabídnout žákům a studentům získat vědomosti, dovednosti a schopnosti, které jsou důležité pro zapojení do života daného místa. Více informací naleznete zde."
 
 
 
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz