Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Školní jídelna

 
Cena obědů platná od 1.3.2017:
  • I. kategorie (7-10 let)               23,- Kč
  • II. kategorie (11-14 let)            25,- Kč
  • III. kategorie (15+, dospělí)     27,- Kč
 
Výše úhrady oběda pro žáky a studenty je rozdělená do kategorií a je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.
 
Důležité informace pro strávníky:
  • Obědy na následující měsíc musí být zaplaceny do 25. dne předchozího měsíce!
  • Pokud nebude platba k poslednímu dni v měsíci připsána na účet, nebude vydán oběd!
  • Ztrátu čipu je nutno neprodleně nahlásit!
 
Koupě čipu:
Čipy se kupují v kanceláři školy. Tento čip je nutné zaevidovat nejen ve školní jídelně, ale zároveň v kanceláři školy. Evidence ve školní jídelně je důležitá pro vyzvedávání obědů, evidence v kanceláři je nutná pro fungování čipu pro vstup do budovy školy.
 
Objednávání obědů:
První chod je nastaven automaticky po zaplacení platby na celý měsíc. Druhý chod je třeba objednat 2 dny předem. Výběr se provádí on-line na adrese www.strava.cz, popřípadě pomocí čipu na školním terminálu, případně písemně do schránky školní jídelny.
 
Odhlašování obědů:
V době nepřítomnosti žáka ve škole není nárok na oběd, je tedy nutno jej odhlásit, nebo uhradit cenu oběda v plné výši s doplatkem mzdové a provozní režie. První den nemoci žáka je cena oběda bez doplatku. Rodič může oběd vyzvednout v jídlonosiči. Odhlásit oběd je možno v pracovních dnech, vždy den předem do 13 hodiny u vedoucího školní jídelny, případně on-line na adrese www.strava.cz. Pokud je dítě ve škole, má povinnost oběd sníst ve ŠJ.
 
Upozornění:
Školní jídelna má živnostenský list na hostinskou činnost a může vařit pro cizí strávníky, kteří si obědy odnášejí v jídlonosičích. Cena oběda je 57,- Kč. Výdej pro cizí strávníky je od 11:00 hod do 11:30 hod a od 13:30 hod do 13:45 hod.
 
 
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz