Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Výchovné poradenství

Jak říká staré české přísloví: "Dobrá rada nad zlato". Platí to i pro výchovné poradenství.
 
Kdy a proč vyhledat výchovného poradce?
Pokud si nevíte rady s učebními potížemi Vašeho dítěte nebo potřebujete konzultovat jeho školní chování, případně potřebujete poradit při vyhledání specializovaného doborného poradenského pracoviště.
 
Jak najít cestu k výchovnému poradci?
Celkem jednoduše. Pravidelné konzultační hodiny jsou ve středu ve 13.00 - 14.00 hodin, případně zavolat na telefonní číslo 736 125 489 nebo napsat na e-mailovou adresu:
 
Co má výchovný poradce v náplni činnosti?
- připravit úvodní informační poradu o integrovaných žácích s učiteli a vedením školy
- pomáhat vedení školy při sestavování časového harmonogramu pomoci integrovaným žákům - rozvrh doučování
- pomáhat učitelům při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
- stanovit dobu konzultací pro rodiče a vést individuální konzultace s rodiči
- pravidelně konzultovat s učiteli jednotlivých tříd o problémech jednotlivců a třídních kolektivů nejméně jedenkrát za čtvrtletí
- pravidelně jedenkrát týdně konzultovat výchovné problémy ve škole se zástupcem ředitele
- monitorovat chování žáků
- konzultovat a připravovat individuální výchovné strategie pro žáky s výchovnými a učebními problémy
- pomáhat učitelům při přípravě podkladů pro poradny a vyšetření žáků
- podílet se na přípravě a realizaci výchovných komisí
 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz