Vodňany Základní škola Alešova

Základní škola Alešova Vodňany

Vodňany Základní škola Alešova


Žákovský parlament
STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 
 
1. Pravidlo: nejprve třída, pak parlament ( = předjednání navrhovaných témat ve třídě a se třídním učitelem).
2. V žákovském parlamentu jsou dva zástupci každé třídy 5. -9.ročníku. které si zvolí třídní kolektiv ve spolupráci s třídním učitelem na jeden školní rok. Mohou být zvoleni opakovaně.
3. Pokud nebude člen parlamentu mít o práci dostatečný zájem, bude zvolen jiný zástupce třídy.
4. Schůzky žákovského parlamentu se budou konat alespoň jedenkrát za měsíc.
5. Žákovský parlament se může vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky k chodu a organizaci školy, podílí se na akcích pořádaných školou.
6. Jednání žákovského parlamentu se mohou jako hosté zúčastnit zaměstnanci školy i žáci školy.
7. Přílohou je seznam členů žákovského parlamentu a jméno člena pedagogického sboru, který pracuje s žákovským parlamentem.
8. Na první schůzce bude zvolen předseda žákovského parlamentu a zapisovatel.
9. Spolupráci žákovského parlamentu s vedením školy zabezpečuje člen pedagogického sboru.
 
 
Ve Vodňanech, 1.10.2008
Mgr. Pavel Škudla
ředitel školy
 
12. 11. 2010
Zápisy ze schůzek žákovského parlamentu ve školním roce 2010/2011 
Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice
Alešova 50, 389 01 Vodňany
tel/fax: 383 311 311, e-mail: info@zsavodnany.cz